мэдээ

мэдээ

ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭ VS.НИЙТИЙН АШИГЛАЛТ

ХЭРЭГЛЭЭ1

Гэр, оффис бол ихэнх цахилгаан машины жолооч нарын батарейг цэнэглэх хамгийн түгээмэл газар юм.Хэдийгээр тэдгээр нь тохиромжтой бөгөөд удаан цэнэглэх боломжийг олгодог боловч тэдгээр нь хамгийн үр дүнтэй тохиргоо биш юм.Яагаад гэдгийг эндээс харж болно.

Техникийн тайлбар

Цэнэглэх хурд нь зөвхөн цэнэглэх станцаас хамаардаггүй.Энэ нь холбогдсон дэд бүтцийн цахилгаан хүчин чадлаас хамаарна.

Жишээлбэл, ихэнх хувийн цахилгаан машин цэнэглэх станцууд 11-ээс 22 кВт-ын хүчин чадалтай (сүүлийнх нь 3 х 32 А, эсвэл ампер) гол гал хамгаалагч байгаа тохиолдолд).1.7кВт / 1 х 8 А, 3.7 кВт / 1 х 16А цэнэглэгч суурилуулсан байх нь түгээмэл хэвээр байна.

Цахилгаан хангамжийг хүчдэлээр биш харин ампераар (ампер) хэмждэг гэдгийг анхаарах нь чухал юм.Ампер өндөр байх тусам барилга илүү их цахилгаан ачааллыг тэсвэрлэх чадвартай.

Үндсэндээ 4 цэнэглэх хурд байдаг гэдгийг харгалзан үзвэл 22 кВт доод түвшинд унадаг.

Удаан цэнэглэх (AC, 3-7 кВт)

Дунд зэргийн цэнэглэлт (AC, 11-22 кВт)

Хурдан цэнэглэгч (AC, 43 кВт ба (CCS, 50 кВт)

Хэт хурдан цэнэглэгч (CCS, >100 кВт)

Үүнээс гадна олон орон сууцны барилгад одоогоор 32 А-аас бага гол гал хамгаалагч байдаг тул гэрийн цэнэглэх хурд болон цэнэглэх хугацааг тооцоолохдоо үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Орон сууцны цэнэглэх чадварыг сайжруулах нь мэдээжийн хэрэг, гэхдээ энэ нь чадварлаг цахилгаанчны тусламж шаарддаг бөгөөд тийм ч үр дүнтэй биш юм.Аз болоход, Virta админ самбар ашиглан цэнэглэх төхөөрөмжийн хамгийн их хүчийг хязгаарлах замаар өсгөгчийн хязгаарлалтыг тооцох боломжтой.Хэт цэнэглэх, дутуу цэнэглэх, хэлхээний эвдрэл, гал түймэр зэрэг аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд таны EV цэнэглэх цэгүүдийг ийм төрлийн хяналт тавих нь чухал юм.

Цахилгаан машин 32А гэрийн хананд суурилуулсан EV цэнэглэх станц 7кВт цахилгаан цэнэглэгч


Шуудангийн цаг: 2023 оны 11-р сарын 14-ний өдөр